UW PARTNER IN ZORG

Geestelijke gezondheidszorg | Verstandelijke gehandicaptenzorg | Forensische zorg | Jeugdzorg

Psychosociale begeleiding

Psychosociale therapie
Is laagdrempelige praktische psychologische hulpverlening waarbij de nadruk ligt op het voeren van gesprekken. Als psychosociaal begeleider ben ik bekend met vele psychosociale en psychiatrische problemen, levensbeschouwingen en culturen. Hierdoor kan ik een brede vorm van hulpverlening aanbieden.

Voor veel mensen is het moeilijk om hun problemen met mensen in hun eigen omgeving te bespreken. Het komt vaak voor dat door schaamtegevoelens mensen jarenlang hun problemen voor hun naasten verborgen houden. Ook komt het vaak voor dat mensen in de eigen omgeving zich geen raad weten met bepaalde problemen. Mensen kunnen zich hierdoor dus erg eenzaam en onbegrepen voelen.

Als psychosociaal begeleider kan ik u als objectieve buitenstaander de rust en ruimte bieden om uw verhaal te kunnen doen. Ik help u om uw problemen onder ogen te zien en deze (alsnog) te verwerken. Dit doen we door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet wat uw zelfinzicht vergroot, rust brengt in uw emoties en uw gevoel van eigenwaarde versterkt. Waardoor u beter gaat functioneren en meer van het leven kan genieten.

Hierbij is het voor mij belangrijk eerlijk, respectvol en op gelijkwaardig basis met elkaar om te gaan en rekening te houden met ieders normen, waarden, wensen mogelijk- en onmogelijkheden.

Individuele therapie

In therapeutische gesprekken begeleid ik u vanuit kennis en eigen ervaring bij het vinden van een betere balans in uw gevoelsleven en/of bij het helen van (diepgaande) emotionele problemen. We onderzoeken samen naar wat er aan de hand is, wie en wat er allemaal een rol speelt en hoe u situaties anders kunt benaderen en beleven. Ik leer ik u constructiever met uw zwakke en sterke kanten omgaan, zodat u evenwichtiger denkt en voelt over uzelf in relatie tot anderen.

Psychosociale begeleiding kan helpen bij:

 • Familieproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Overspannenheid
 • Depressiviteit
 • Misbruik/geweldervaringen
 • Rouw en verliesverwerking
 • Echtscheiding
 • Problemen in nieuw samengestelde gezinnen
 • Ouderbegeleiding
 • Bindingsangst
 • Conflicten
 • Problematiek rond sterven
 • Eenzaamheid
 • Omgaan met stress

Voor wie

Mensen die in therapie komen zijn mannen, vrouwen, echtparen, ouders met kinderen en kinderen zelf met uiteenlopende psychosociale problemen.

Vergoeding

U heeft voor psychosociale therapie geen verwijzing van uw huisarts (of van een andere arts) nodig. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden psychosociale therapie in een aanvullend verzekeringspakket. Als u zeker wilt weten of uw therapie (alternatieve geneeskunde) wordt vergoed, informeer hier dan naar bij uw zorgverzekeraar.

Ook werkgevers kunnen – bijvoorbeeld in het kader van uitvalpreventie – tegemoetkomen in de kosten voor psychosociale therapie. Daarnaast is er de 10%-regeling: wanneer u meer dan tien procent van uw ziektekosten zelf moet betalen, ontvangt u van uw werkgever een tegemoetkoming. Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan zijn de kosten voor psychosociale therapie in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.

Interesse? Ga dan naar contact en bel ons of stuur een mail voor een afspraak voor een kennismakinggesprek. In dat gesprek bekijken we wat CBN voor u kan betekenen. Heeft u nog andere vragen of zijn er diensten waarvan u wilt weten of ze door CBN opgepakt kunnen worden neem dan gerust contact met ons op.

Instellingen en organisaties die gebruik maken van onze inzet