UW PARTNER IN ZORG

Geestelijke gezondheidszorg | Verstandelijke gehandicaptenzorg | Forensische zorg | Jeugdzorg

Home

Personele inzet binnen de zorgsector is een zaak die vaak onder druk staat. We weten allemaal dat een gebrek aan medewerkers een grote impact heeft op het team en de cliënt(en). Zowel qua waarborgen van goede zorg als de veiligheid voor alle betrokken partijen. Gelukkig is er Crisis Begeleiding Nederland (CBN).

Ik werk met u mee binnen de bestaande diensten binnen uw instelling en lever tevens begeleiding en ondersteuning voor individuele cliënten. Dankzij de combinatie van de inzet van uw eigen team en de inzet van CBN, bent u altijd in staat om de cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben waarbij de veiligheid van hulpverleners ten allen tijden gewaarborgd blijft.

Ik kenmerk mij door een persoonlijke benadering, positieve betrokkenheid, cliëntgerichtheid en heb daarbij ook oog voor het functioneren van uw medewerkers en organisatie.

Ook voor zorg op maat, zoals inzet van het Crisis Zorg Team, psychosociale begeleiding, kunt u bij mij terecht.

Interesse? Ga dan naar contact en bel of stuur een mail voor een afspraak voor een kennismakinggesprek. In dat gesprek bekijken we wat ik voor u kan betekenen.

Heeft u nog andere vragen of zijn er diensten waarvan u wilt weten of ze door CBN opgepakt kunnen worden neem dan gerust contact met mij op.

De sectoren waar CBN wordt ingezet

  • Geestelijke Gezondheids Zorg
  • Verstandelijk Gehandicapten Zorg
  • Forensische Zorg
  • Jeugdzorg

Begeleiding voor instellingen

Crisisbegeleiding kan worden geboden wanneer instellingen extra ondersteuning nodig hebben om op een gestructureerde en veilige manier in de behoeften van de cliënt(en) te kunnen (blijven) voorzien.

Crisis Zorg Team

Het Crisis Zorg Team bestaat uit ervaren GGZ-agogen en psychiatrisch verpleegkundigen die allen ruime ervaring hebben binnen de Geestelijke gezondheidzorg, Forensische zorg, Jeugd zorg, Verstandelijk gehandicapten zorg,

    Psychosociale begeleiding

    Als psychosociaal begeleider kan ik u als objectieve buitenstaander de rust en ruimte bieden om uw verhaal te kunnen doen. Ik help u om uw problemen onder ogen te zien en deze (alsnog) te verwerken.

    Instellingen en organisaties die gebruik maken van onze inzet