UW PARTNER IN ZORG

Geestelijke gezondheidszorg | Verstandelijke gehandicaptenzorg | Forensische zorg | Jeugdzorg

Crisis begeleiding voor instellingen

Ik bied begeleiding en ondersteuning wanneer er onhoudbare situaties ontstaan of dreigen te ontstaan.

Crisisbegeleiding kan worden geboden wanneer instellingen extra ondersteuning nodig hebben om op een gestructureerde en veilige manier in de behoeften van de cliënt(en) te kunnen (blijven) voorzien. Tevens kan ik worden ingezet om de veiligheid van de hulpverleners te blijven waarborgen.

Werkwijze

Vanuit mijn eigen ervaring en deskundigheid en met een brede kijk op risicovolle factoren adviseren en ondersteunen ik hulpverleners. Ik signaleer, reageer en bied de mogelijkheid om zowel de cliënt als hulpverlener te helpen bij het bieden van duidelijkheid, structuur en veiligheid; om zo de continuïteit van de behandeling en/of de begeleiding van de cliënt te kunnen waarborgen.

Crisis Begeleiding Nederland kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, positieve betrokkenheid, cliëntgerichtheid en heeft daarbij ook oog voor het functioneren van uw medewerkers en organisatie.

Interesse? Ga dan naar contact en bel me of stuur een mail voor een afspraak voor een kennismakinggesprek. In dat gesprek bekijken we wat ik voor u kan betekenen. Heeft u nog andere vragen of zijn er diensten waarvan u wilt weten of ze door CBN opgepakt kunnen worden neem dan gerust contact met ons op.

De sectoren waar CBN wordt ingezet

  • Geestelijke Gezondheid Zorg
  • Verstandelijk Gehandicapten Zorg
  • Forensische Zorg
  • Jeugdzorg

Instellingen en organisaties die gebruik maken van onze inzet