UW PARTNER IN ZORG

Geestelijke gezondheidszorg | Gehandicaptenzorg | Forensische zorg | Jeugdzorg

Begeleiding op basis van PGB

CBN biedt op basis van een persoonsgebonden budget begeleiding aan mensen die last hebben van psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Ook aan jongeren en mensen met én zonder een verstandelijke beperking en/of complex gedrag bieden wij begeleiding.

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er eerst een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit laatste geldt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw huisarts, het CIZ of BJZ. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan stuurt de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat vermeld dat u een PGB krijgt en hoe hoog uw budget is. Hierna kunt u afspraken maken met Crisis Begeleiding Nederland.

CBN neemt zorg uit handen

CBN maakt afspraken met u over uw en onze verwachtingen omtrent de gewenste begeleiding zoals wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop CBN voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Deze afspraken leggen we vast in een zorgovereenkomst. CBN stemt het zorgaanbod af op de hulpvraag die samen met u wordt vastgesteld. Op deze manier houdt u zelf de regie over de hulp en daarmee ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Mogelijkheden

De begeleiding kan zich richten op verschillende onderdelen van het leven zoals, wonen, werk, omgaan met financiën, en sociale contacten. Niet alleen gesprekken behoren tot de mogelijkheden, maar ook daadwerkelijke hulp zoals, het trainen van huishoudelijke vaardigheden, het bieden van ondersteuning bij ziekenhuisbezoek om maar iets te noemen. Het samen ondernemen van activiteiten zoals, wandelen, fietsen, sporten, enz. kan ook een doel zijn. Daarnaast kan het signaleren van (psychische) achteruitgang een belangrijk onderdeel van de begeleiding zijn. In het belang van de client onderhoud ik met toestemming van beide partijen contact met huisarts of behandelaar.

Wanneer blijkt dat uw situatie en/of problematiek te complex is, dan zal CBN altijd doorverwijzen naar specialisten. Crisis Begeleiding Nederland heeft een breed netwerk van specialisten zoals, artsen, psychiaters, psychologen, en pedagogen die op korte termijn beschikbaar zijn en een juiste behandelig kunnen bieden.

De voordelen van CBN

  • Altijd een vast gezicht en niet meerdere gezichten zoals in de reguliere zorg wel het geval is.
  • Als complementaire zorgverlener onderscheid CBN zich van de reguliere zorgverlener(s) vooral door de grote betrokkenheid bij de cliënt.
  • CBN is niet gebonden aan de tijden van een organisatie en is ook buiten kantoortijden bereikbaar en beschikbaar.
  • CBN waakt voor een onnodig grote papierwinkel. Toch moet er een dossier bijgehouden worden, ook een PGB vereist verantwoording. Plannen maken, rapporteren en evalueren doet CBN samen met de cliënt en gebruiken hiervoor een USB-stick die bij de cliënt blijft liggen. Hierdoor heeft de cliënt zijn eigen dossier in bezit en is deze ten alle tijden inzichtelijk voor de cliënt. Waarom een duur systeem als een plan en rapportages ook gedaan kunnen worden in een Word-bestand?

Ook als particulier zonder een PGB kunt u zorg, begeleiding, en/of ondersteuning aanvragen van Crisis Begeleiding Nederland.

Interesse? Ga naar contact en bel ons of stuur ons een mail voor een afspraak voor een kennismakinggesprek. In dat gesprek bekijken we wat CBN voor u kan betekenen. Heeft u nog vragen of zijn er diensten waarvan u wilt weten of ze door CBN opgepakt kunnen worden neem dan gerust contact met ons op.

Instellingen en organisaties die gebruik maken van mijn diensten