UW PARTNER IN ZORG

Geestelijke gezondheidszorg | Verstandelijke gehandicaptenzorg | Forensische zorg | Jeugdzorg

Crisis Zorg Team

Het Crisis Zorg Team is een team van ervaren (onafhankelijke) GGZ-agogen en psychiatrisch verpleegkundigen die allen ruime ervaring hebben binnen de:

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Forensische zorg
  • Jeugdzorg
  • Verstandelijk gehandicapten zorg
  • Verslavingszorg

Over ons

Het Crisis Zorg Team is er voor zorgteams en organisaties die te kampen hebben met personeelstekorten, onderbezetting, crisissituaties en veiligheidsvraagstukken.

Wij ondersteunen bij onveilige situaties wegens onderbezetting, ernstige gedragsproblematiek, stagnering bij de behandeling van complexe casuïstiek en langdurige uitval van vast personeel.

Ons doel is om rust, stabiliteit, veiligheid en werkgeluk (terug) te brengen op de werkvloer. Dit doen wij door intensief samen te werken met de zorgteams. We nemen het werk niet over, maar staan naast het team en werken samen aan de oplossing voor de crisissituatie die zich op dat moment voordoet.

Ook bouwen we systemen in om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen en streven we naar het creëren van een veilig leerklimaat waarin overdracht van kennis en kunde een belangrijke plaats krijgt.


Kwaliteit, veiligheid en stabiliteit

Wij werken vanuit onze kernwaarden, kwaliteit, veiligheid en stabiliteit.

Zo streven wij ernaar om de kwaliteit van zorg te vergroten of te behouden, ondanks de omstandigheden waar het zorgteam mee te kampen heeft op dat moment. Daarnaast kan onze komst bijdragen aan het vergroten van het gevoel van veiligheid bij zowel de medewerkers als de cliënten. Door intensief samen te werken met het zorgteam en toe te werken naar het oplossen of neutraliseren van de crisis brengen wij stabiliteit in het team.

Door hun ruime ervaring kan het Crisis Zorg Team, (zorg) teams die zijn vastgelopen door complexe zorg vragen, crisissituaties en onderbezetting door personeels uitval, ondersteunen in het vergroten van de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Stuk voor stuk hebben de teamleden al vele zorginstelingen succesvol uit een crisis geholpen en weer rust en veiligheid op afdelingen en binnen zorgteams weten te creëren.

Het C.Z.T. wordt ingezet bij de volgende zorg-problematiek

- Zeer ernstige gedragsproblematiek bij een of meerdere cliënten/patiënten op een afdeling of binnen een woongroep
- Ontwrichtend of agressief gedrag van een of meerdere cliënten/patiënten binnen een behandel- of woonsetting
- Stagnatie binnen een behandeltraject van een individuele casus
- Ondersteuning bij langdurige separatie/isolement van een of meerdere cliënten/patiënten
- Het aanbrengen of implementeren van structuur of een dagprogramma bij een of meerdere cliënten

Contact

Op aanvraag van de zorginstelling kan het Crisis Zorg Team op locatie worden ingezet. Meer weten? Neem Contact met ons op 06-216 532 40 of stuur een mail naar contact@crisiszorgteam.nl

Het Crisis Zorg Team is een samenwerking met Optimum Care & coaching